• Head Office of Unicon

  107061, Moscow, 8 Preobrazhenskaya Square
  «Preo-8»
  117393, Moscow, 56 Profsoyuznaya St.
  Cherry Tower

  Phone.: +7 (495) 797-56-65

  Fax: +7 (495) 797-56-60

  reception@unicon.ru

 • Saint Petersburg

  191119, Saint Petersburg, 20A Zvenigorodskaya St, Room А-6.2-4

  Phone.: +7 (495) 797-56-65

  Fax: +7 (495) 797-56-60

  reception@unicon.ru

 • KRASNOYARSK

  660135, Krasnoyarsk, 57 Vzletnaya St, 3-3

  Phone.: +7 (495) 797-56-65, +7 (391) 277-56-65

  Fax: +7 (495) 797-56-60

  reception@unicon.ru

 • Rostov-on-Don

  344029 Rostov-on-Don, 2L Menzhinskogo St, Room 109

  Phone.: +7 (495) 797-56-65, +7 (863) 204-56-65

  Fax: +7 (495) 797-56-60

  reception@unicon.ru